Category: Uncategorized

แนวทางจ่ายเงินค่าเงินมัดจำเช่ารถยนต์ ที่จ่ายค่าเช่าเป็น เงินสด กับ ใช้บัตรเครดิต

  สำหรับเพื่อการเลือกใช้บริษัทสำหรับเช่ารถยนต์นั้น ก็ควรจะมองแนวทางจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์เพราะ รับชำระค่าเช่ารถยนต์เฉพาะบัตรเครดิต, เงินสด หรือรับทั้งคู่อย่าง เนื่องจากว่าสำหรับเพื่อการใช้บริการเช่ารถยนต์ จะมีค่าใช้จ่ายพื้นฐานอยู่ 2 ส่วน เป็น “ค่าใช้จ่ายสำหรับเช่ารถยนต์ตามปริมาณวันที่เช่า” และก็ “ค่าเงินมัดจำ” ซึ่งการเก็บค่าเงินมัดจำจะเกี่ยวเนื่องกับแนวทางการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์ด้วย (แต่ว่าก็ขึ้นกับแนวนโยบายแต่ละบริษัท) การเก็บเงินค่าเงินมัดจำการเช่ารถยนต์ ที่พบได้บ่อยก็จะมีดังนี้ ชำระค่าเช่ารถยนต์เป็นเงินสด บริษัทที่รับชำระค่าเช่ารถยนต์เป็นเงินสด โดยมากก็จะให้จ่าย “ค่าเงินมัดจำ” เป็น “เงินสด” จ่ายตอนรับรถยนต์ ชำระค่าเช่ารถยนต์แบบใช้บัตรเครดิต บริษัทที่รับชำระค่าเช่ารถยนต์เป็น บัตรเครดิต ส่วนมากก็จะให้จ่าย “ค่าเงินมัดจำ”…

Continue Reading